Tallys

Przykład fontu Tallys

Tallys jest fontem szeryfowym o minimalnym pochyleniu oraz dość dużym kontraście wysokości małych i wielkich liter. Zawiera wiele ligatur oraz ułamków zwykłych.

Krój ten jest dostępny bez­płat­nie na stro­nie autora.

W spra­wie wer­sji zlo­ka­li­zo­wa­nej pro­szę o kon­takt mailowy na adres kontakt@fajnefonty.pl