Raleway

Raleway jest eleganckim i subtelnym groteskiem, zaprojektowanym przy użyciu kreski o stałej grubości.

Krój ten doskonale sprawdza się w nagłówkach i tytułach. Został wzbogacony o dodatkowe zestawy cyfr nautycznych i tabelarycznych (o stałej szerokości znaku), ligatury zwykłe i warunkowe oraz wiele różnych znaków alternatywnych które pozwalają uczynić tytuły jeszcze bardziej wyjątkowymi.

Pier­wotną wer­sję można bez­płat­nie pobrać ze strony The League of Moveable Type.

Pod­czas loka­li­za­cji tego kroju dodałem polskie zna­ki zarówno do zakresu podstawowego jak również do kapitalików.