Proxima Nova

Krój został zaprojektowany w 1994 roku pod nazwą Zanzibar w trzech grubościach i sześciu odmianach.

Pod koniec roku 2000 Mark Simonson rozbudował rodzinę o kolejne grubości i zmienił nazwę kroju na Proxima Sans.

Kolejna edycja powstała w roku 2003 składała się już z siedmiu fontów o różnej grubości  (wraz dopasowanymi do nich odmianami italic) i trzech wariantów szerokości. Po raz trzeci zmieniono nazwę na Proxima Nova.

Ta ogromna 42 odmianowa rodzina została przygotowana w formacie OpenType i została wyposażona w takie funkcje jak:

  • bogata tablica znaków dla europy zachodniej, środkowej i wschodniej;
  • kapitaliki;
  • cyfry proporcjonalne i nautyczne;
  • ułamki zwykłe;
  • liczebniki (liczby porządkowe dla języka angielskiego);
  • warianty stylistyczne;
  • znaki alternatywne;
  • ligatury;
  • indeksy dolne i górne;
  • symbole i ozdobniki.