Podkova

Podkowa jest krojem bazującym na egipcjance. Nie jest to jednak typowy krój jednoliniowy dzięki zastosowaniu skośnych szeryfów. Wprowadza to elegancję w pozornie maszynowym foncie. Dwie odmiany (Regular i Bold) pozwalają na czytelne wyświetlenie nawet dłuższych tekstów z wyróżnieniami. Font sprawdzi się także znakomicie wśród infografiki oraz w zastosowaniach brandingowych.

Pier­wotną wer­sję można bez­płat­nie pobrać z repo­zy­to­rium Google.