Otama e.p.

Otama_alfabet
Otama_headline
Rysunek 1 z 2

Tim Donaldson jest uznanym typografem którego krój PYES dystrybuowany jest przez takie domy typograficzne jak Linotype, Monotype, ITC a także przez sklemp MyFonts.com

Krój w wer­sji ory­gi­nal­nej można pobrać z:

http://www.behance.net/gallery/Otama-ep-Typeface/1100475

W spra­wie wer­sji zlo­ka­li­zo­wa­nej pro­szę o kon­takt mailowy na adres kontakt@fajnefonty.pl

Pod­czas loka­li­za­cji tego kroju oprócz zna­ków dla europy środkowej został  dodany ker­ning par oraz funk­cje zecer­skie OpenType.