Delicious

Przykład kroju Delicious
Rysunek 1 z 1

Delicious to dość mało znany font który zaprojektował Jos Buivenga – autor niezwykle popularnej serii krojów Museo oraz Calluna. Główną myślą jaka przyświecała autorowi był wielki szacunek i oddanie dla typografii. Pozwolił sobie na użycie dość odważnych form dla wielu znaków. Jednak z czasem projekt zaczął być okładany na później i po ponad dwu latach dostępna była rodzina składająca się z sześciu odmian (w tym jednej odmiany kapitalikowej).

Krój ten jest dostępny bezpłatnie na stronie autora.

W spra­wie wer­sji zlo­ka­li­zo­wa­nej pro­szę o kon­takt mailowy na adres kontakt@fajnefonty.pl