Cassannet

Cassanet_1
Cassanet_2
Cassanet_3
Cassanet_4
Przykłady tekstów w wielu językach europejskich złożonych krojem Cassannet
Cassannet tryptyk
Dubonnet tryptyk
Plakat do filmu „Normandie”
Plakat do filmu „Sokół Maltański”
Rysunek 1 z 9

Atipo – interdyscyplinarne studio projektowe z Hiszpanii, opublikowało niedawno bezpłatną rodzinę króju pisma zainspirowaną pracami AM Cassandre, francuskiego artysty plakatu i typografii.

Font jest całkowicie bezpłatny. Autorzy proszą jednak przyszłych użytkowników o zamieszczenie notki o tym bezpłatnym kroju na Twitterze. Można również przesłać im dowolną darowiznę.

Adolphe Mouron Cassandre jest uznawany za twórcę którego prace stanowią kwintesencję Art Deco. Był uznawany za geniusza któremu udało się prowadzić agencję reklamową w której sztuka użytkowa promowała inne produkty i usługi.
Był autorem wielu kultowych plakatów filmowych jak choćby:

Plakat do filmu „Sokół Maltański”

Plakat do filmu „Normandie”

Zaprojektował także tryptyk plakatów reklamowych „Dubo, Dubon, Dubonnet” który stał się podstawą do ciekawej sesji zdjęciowej promującej krój Cassannet.

Dubonnet tryptyk

Cassannet tryptyk

Tak więc nietrudno zgadnąć, że nazwa kroju powstała z połączenia nazwiska autora plakatów z nazwą wina.

Krój w wer­sji ory­gi­nal­nej można pobrać ze strony: http://cassannet.net

W spra­wie wer­sji zlo­ka­li­zo­wa­nej proszę o kon­takt mailowy na adres kontakt@fajnefonty.pl

Pod­czas loka­li­za­cji tego kroju oprócz zna­ków pol­skich zostały uzu­peł­nione tablice zna­ków dla europy zachod­niej i środ­ko­wej, jak również dla języków bałtyckich i bałkańskich. Został także rozbudowany ker­ning par.

Przykłady tekstów w wielu językach europejskich złożonych krojem Cassannet