Arvo

Arvo_alfabet

Arvo jest krojem szeryfowym zaliczanym do tak zwanych pism linearnych. W tym przypadku nie zastosowano linii jednolitej grubości dzięki czemu udało się uzyskać znacznie lepszy kontrast. Jego dodatkową cechą jest ucieczka od anachronicznych rozwiązań z ubiegłego stulecia. W przypadku kilku znaków widać odwołania np. do kroju Museo. Krój świetnie sprawdza się w formie nagłówków ale także niezbyt długiego tekstu głównego.

Pier­wotną wer­sję można bez­płat­nie pobrać z repozytorium Google.

Pod­czas loka­li­za­cji tego kroju dodano pol­skie zna­ki, symbol euro, rozbudowano kerning par.

W sprawie wersji zlo­ka­li­zo­wa­nej proszę o kon­takt mailowy na adres sklep@fajnefonty.pl lub poprzez formularz kontaktowy.