Alte Haas Grotesk

Alte Haas Grotesk  jest bezpłatnym krojem zbliżonym do Helvetiki (w wersji nieco zniszczonej).

Można go traktować również jako żartobliwe podejście do rekonstrukcji kroju Neue Haas Grotesk

Krój w wersji oryginalnej można pobrać z:

http://www.dafont.com/alte-haas-grotesk.font

Pod­czas loka­li­za­cji tego kroju oprócz zna­ków pol­skich zostały uzu­peł­nione tablice zna­ków dla europy zachod­niej i środ­ko­wej, dodałem ker­ning par, funk­cje zecer­skie OpenType.