O stronie

Strona powstała jako miejsce prezentacji różnych ciekawych krojów pisma.
Zarówno bezpłatnych jak i komercyjnych. Głównym wyznacznikiem powinna być tu jakość.

Zajmuję się takimi działaniami jak:

Lokalizacja fontów 
Lokalizacja to inaczej dopasowanie do wymogów lokalnych.
W przypadku fontów jest to głównie dodanie znaków dla języków z zakresu danego regionu.
Dla europy środkowej oprócz języka polskiego wymagane są również znaki dla języków:

 • czeskiego,
 • słowackiego,
 • słoweńskiego.

Od czasu poszerzenia Unii Europejskiej przydatny stał się zakres bałtycki zawierający znaki dla języków:

 • litewskiego,
 • łotewskiego,
 • estońskiego.

Lokalizacja wykonywana jest dla fontów które nie zawierają znaków niezbędnych użytkownikowi. |
Bardzo często dotyczy rozszerzenia funkcjonalności alfabetu o dodatkowe funkcje.
Dla przykładu fonty cyryliczne wzbogacane są o specyficzne znaki dla języków:

 • bułgarskiego,
 • serbskiego,
 • kazachskiego.

Oprócz dodania znaków niezbędne jest również uzupełnienie kerningu (listy odległości międzyznakowych) i funkcji zecerskich.
Niezwykle często lokalizacja wykonywana jest w sposób wtórny. W fontach które mają znaki z danego zakresu wprowadzane są poprawki dopasowujące wygląd fontu do wymogów estetycznych i technicznych. Projektanci fontów nie używający danego języka nie są często w stanie wychwycić potrzeb lokalnych odbiorców. Do tego dochodzą jeszcze wymogi użytkowe dla specyficznych zastosowań. Akcenty dolne i górne zostaną zaprojektowane inaczej dla tekstu głównego i tytulariów.

Konwersja fontów
Konwersja fontów ma umożliwić swobodne użytkowanie posiadanych fontów w wybranym systemie operacyjnym i oprogramowaniu. Wykonywane są zmiany formatu plików fontów (Type 1, TrueType, OpenType) i dopasowania do wymogów systemowych (w tym kodowania znaków) dla: MacOS, OS X, Windows 3.x, Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows XP , Windows Vista, Windows 7, OS2 jak również UNIX (w tym Linux) i wielu innych systemów. Najwygodniejszym obecnie formatem jest oczywiście OpenType który jako ponadplatformowy może być bez problemu użytkowany we wszystkich współczesnych systemach operacyjnych.

Opracowania na życzenie 
Na życzenie klienta jestm w stanie zaprojektować nowy font lub dostosować posiadany przez niego do specyficznych potrzeb.
Możemy to zrobić poprzez np:

 • uzupełnienie niestandardowymi znakami i symbolami,
 • zmianę grubości lub pochylenia
  i wiele innych operacji graficznych.

Opracowania mogą dotyczyć zarówno aspektów graficznych jak i technologicznych (np. dodanie hintingu lub jego usunięcie) oraz programistycznych.